Behörighet

För behörighet till yrkeshögskolan, ska du ha:

1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal
vuxenutbildning,
2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till
motsvarande utbildning, eller
4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av
någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Du ska ha slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan, eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.

Dessutom kan du som uppfyller de äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 anses vara behörig.

Observera: har du utländska betyg måste du låta översätta dessa hos en för uppgiften auktoriserad översättare.