Åre Event & project manager

Detta är en tvåårig utbildning. Det är en utbildning som leder till arbete inom den växande eventbranschen som finns inom sport, musik, festivaler, företagsevent marknadskommunikation. Det är en utbildning som utvecklats för att motsvara den kompetens som efterfrågas.

Under de 17 år som eventutbildningen funnits har kravbilden ökat på studenterna efter avslutad utbildning. Det ställs större krav på professionalitet och krav på att de ska kunna ta personalansvar och leda arbetet i projektgrupper. Det ställs också högre krav ifrån beställaren, både ekonomiska och administrativa. Kunden vill i dag se en utvärdering av sin satsning, se att deras pengar placeras "på rätt sätt" s.k. ROI (return of investment)

Proffs på event

Yrkeshögskolan ska utbilda spetskompetens för en föränderlig arbetsmarknad. Vi har under flera år velat fördjupa utbildningen då näringen har efterlyst detta, det är fantastiskt roligt att vi nu har fått genomslag på detta hos myndigheten.

Vill du driva projekt och event är detta din utbildning. I nära samverkan med de stora tävlingar och event som sker i Åre och Östersund har du goda möjligheter att skaffa dig erfarenheter och kompetens för att driva egna event i framtiden. Vi håller till i lokaler på gångavstånd från Åres stora event. Event som sker året om med tungdpunkt på vintern.

En "Event Manager ska kunna initiera, planera och genomföra lönsamma event i egen regi, eller på uppdrag" som det står i utbildningsplanen.

För att lyckas med detta innehåller utbildningen flera nyskapande ämnesområden såsom "event design", "event och destinationskunskap", men även "affärsekonomi", "arbetsledning och ledarskap" samt naturligtvis "projektledning för event".

En viktig del i utbildningen är den arbetsplatsförlagda delen som skapar stora möjligheter till lärande men också ger studenterna en chans att skapa sig egna kontaktnät.