Ekonomi

Utbildningen är kostnadsfri. Du betalar endast för den litteratur som används under utbildningen och för eventuella resor. Kostnaden för litteratur beräknas till ca 3 000:- under två år. Du står också själv för boende och resor till och från LIA.

Åre Event & project manager berättigar till studiemedel via CSN www.csn.se. Beroende på din ålder och tidigare erhållna studiemedel/lån kan det hända att du inte är berättigad till full ersättning. Det är viktigt att du i god tid kontaktar CSN för att ta reda på hur just dina personliga villkor för studiemedel ser ut.